7 ting du ikke visste om immunsystemet ditt

Immunforsvaret jobber døgnet rundt for å beskytte kroppen din mot fiender utenfra. Det er stort sett en godt trent forsvarsstyrke som passer på deg, men det kan også bli uorden i rekkene. Her er sju ting du kanskje ikke visste om immunforsvaret.

Restitusjon er bra for immunforsvaret.

PASS GODT PÅ IMMUNFORSVARET – Det foregår en kontinuerlig kamp i kroppen. Men du merker det bare når de ubudne gjestene får overtaket.

© iStock

Det har en mening om kjæresten din

Immunforsvaret spiller en rolle på flere områder enn man skulle tro. Visste du for eksempel at det er med på å bestemme hvilke personer du blir tiltrukket av?

Når det gjelder immunforsvaret, gjelder det gamle uttrykket om at «motsetninger tiltrekker hverandre». Immunforsvaret foretrekker at du finner en partner med et immunforsvar som er så ulikt fra ditt eget som mulig. For når to mennesker med veldig forskjellige immunforsvar får barn, er det større sannsynlighet for at barnet får et mer effektivt og motstandsdyktig immunforsvar. Det kan vi (ubevisst) lukte oss fram til.

Det har blitt utført vitenskapelige forsøk der kvinner ble satt til å lukte på godt brukte undertrøyer fra forskjellige menn og deretter peke på hvilken de foretrakk. Det viste seg at de likte best dem fra menn med immunforsvar som var mest ulike deres eget.

Det kan gå til angrep på deg

Immunforsvarets viktigste oppgave er å beskytte deg mot angrep fra virus, bakterier og andre mikroorganismer. Det fungerer som en topptrent forsvarsstyrke med de hvite blodlegemene som soldater. Men av og til går soldatene til angrep på feil styrker og begynner å bekjempe kroppens egne friske celler.
Slik oppstår såkalte auto-
immune sykdommer. Forekomsten av autoimmune sykdommer er i kraftig økning i vår del av verden. Det gjelder for eksempel:
● Psoriasis
● Leddgikt
● Multippel sklerose
● Type 1-diabetes

Det blir sterkere på landet

Har du vokst opp på en bondegård med dyr, kan du trolig glede deg over et sterkere immunforsvar enn vennene dine fra byen. En oppvekst på landet gjør at immunforsvaret tidlig blir styrket av å møte forskjellige bakterier og allergener.

Bybarn får for eksempel oftere allergi, som skyldes at immunforsvaret overreagerer på helt vanlige stoffer som egentlig er ufarlige for kroppen.

Forskning viser dessuten at barn som vokser opp på landet har en mer variert tarmflora. Det samme gjelder barn som fødes naturlig framfor ved keisersnitt og barn som blir ammet når de er små.

Det elsker gode venner

Vi tenker ofte på immunforsvaret som noe rent fysisk, men vårt mentale velvære har også innflytelse på hvor godt det fungerer. Gode venner og et harmonisk familieforhold styrker immunforsvaret, mens for eksempel ensomhet eller et dårlig parforhold sliter på det.

En undersøkelse med 300 000 personer over 45 år viste at de med sterke sosiale relasjoner hadde 50 prosent høyere sannsynlighet for å overleve de 7,5 årene deltakerne ble fulgt, sammenlignet med dem som hadde dårlige eller utilstrekkelige relasjoner.

Det kan styrkes for mye

Det er lurt å jobbe for å ha et immunforsvar i balanse, som verken underpresterer eller overreagerer. Et immunforsvar som reagerer for kraftig, kan faktisk være en større trussel mot deg enn sykdommen det bekjemper.

Et av de farligste eksemplene på et overaktivt immunforsvar er syndromet cytokinstorm. Cytokiner er en gruppe celle­signalstoffer som blant annet aktiverer forskjellige typer hvite blodlegemer. En cytokinstorm blir utløst når immunforsvaretoverreagerer og frigir for store mengder inflammatoriske cytokiner. Det kan forårsake en så kraftig betennelsestilstandat kroppen går i sjokk, eller setter organer ut av spill. For eksempel kan nyrene eller leveren slutte å fungere, slik at det til syvende og sist koster pasienten livet.

Det utdanner soldatene sine

Noen av de viktigste cellene i immunforsvaret er de såkalte T-cellene, som er en undergruppe av hvite blodlegemer. De dannes i beinmargen, men før de er klare til å patruljere i kroppen og kaste seg over infiserte celler, må de først forbi thymus, der de lærer å kjenne igjen kroppens egne celler, slik at de ikke angriper dem. Hvite blodlegemer som viser tegn til å angripe kroppens egne celler, blir sortert ut her før de gjør ugagn.

Thymus, som er et avlangt lappet organ, sitter rett bak brystbeinet. Det vokser fra fødselen og når storhetstiden i puberteten. Deretter begynner det å skrumpe inn. Det er en av forklaringene på at immunsystemet svekkes med alderen, og at vi dermed blir mer mottagelige for infeksjoner.

Det er vanskelig å plassere

Hvor er immunforsvaret? Det kan høres ut som et enkelt spørsmål, men det er faktisk ikke så lett å svare på. I motsetning til organer som hjertet og hjernen, kan ikke immunforsvaret plasseres ett spesielt sted i kroppen. Det finnes overalt i kroppen og består av forskjellige organer, celler og proteiner, som jobber tett sammen for å bekjempe fremmede mikroorganismer.