Stor studie: A-mennesker lever lenger

Er du en natteravn som sliter med å komme deg opp om morgenen? Da risikerer du å dø tidligere enn alle de morgenfriske vennene dine.

Kvinne i senga med hånda på vekkeklokka

STÅ TIDLIG OPP OG LEGG DEG TIDLIG. Det er muligens oppskriften på et lengre liv.

© iStock

Hvis du sliter med å komme deg i seng om kvelden, så risikerer du ikke bare å være trøtt dagen derpå. Forskning fra University of Surry og Northwestern Medicine viser at natteravner har 10 prosent høyere risiko for å dø tidligere enn sine morgenfriske venner. Studien slår dermed fast at A-mennesker lever lenger enn B-mennesker.

10 tegn på at du er et B-menneske

Derfor dør B-mennesker tidligere

Der A-mennesker liker å legge seg tidlig og stå opp med sola, liker B-mennesker å være lenge oppe og må som regel slite for å komme seg opp av senga om morgenen. Ifølge Kristen Knutson, som er medforfatter av studien, er det mange usunne faktorer forbundet med å være sent oppe alene. Det kan være et for stort inntak av alkohol, stress eller at du rett og slett spiser på feil tidspunkter. Studien viser også at natteravner i høyere grad enn morgenfuglene har diabetes, psykiske lidelser og nevrologiske sykdommer.

Kan B-mennesker bli A-mennesker?

Om du er et A- eller B-menneske av henger både av gener og miljø. Men hvis du er B-menneske, betyr ikke det at du er dømt til å være det resten av livet. Ved å sørge for å bli eksponert for lys tidlig om morgenen og ikke om kvelden, kan du endre atferden slik at den blir mer lik A-menneskers atferd. Du kan også prøve å endre dagsrytmen slik at du har færre aktiviteter om kvelden, og du kan legge deg tidligere så du får mer søvn.

Sliter du med å sovne? Se hvordan du sovner på under et minutt.
Kilde: University of Surrey