Er vi mer stresset enn noen gang?

Stress er et utbredt samfunnsproblem som rammer stadig flere. Denne påstanden hører vi hele tiden, men stemmer det? Og hva skyldes det eventuelt? Vi har snakket med en stressforsker.

Stresset kvinne.

STRESS - Hverdagen er mer hektisk enn den var for 20–30 år siden.

© iStock

Stress blir ofte omtalt som en folkesykdom som rammer stadig flere.

Men er det riktig at vi er mer stresset i dag enn for 20–30 år siden? Ifølge stressforsker Tanja Kirkegaard er det definitivt hold i denne påstanden.

Det har utvilsomt vært en økning i antallet stressrammede de siste tiårene.

Psykologer og leger rapporterer om flere som kommer til dem med stressrelaterte problemer, og både internasjonale og norske undersøkelser peker i samme retning.

Stadig flere sliter med stress, også i Norge, som nylig kom på åttendeplass i Verdens lykkerapport fra Verdens helseorganisasjon.

Hvis man ser på hvordan vi har innrettet livet vårt i dag, er det ikke så rart om trykket i stressbarometeret stiger.

Det stilles større krav både på jobben og hjemme, melder forskeren.

Arbeidslivet er mer hektisk

Arbeidslivet er blitt mye mer intensivt de siste tiårene. Ting må gå fortere, og det forventes at vi både rekker mer og kan mer.

Samtidig møter spesielt yngre generasjoner et usikkert arbeidsmarked hvor det er mange søkere på attraktive stillinger, ned- skjæringer og ofte svært lite tid til skikkelig opplæring.

Vi er konstant på jakt

I privatlivet er vi også mer presset enn tidligere generasjoner var.

Kalenderen har aldri vært så stappfull. Sosiale medier og ny teknologi gjør at vi konstant jakter på det dopaminkicket som blir utløst i hjernen når en beskjed eller et like tikker inn. For 20 år siden var det ingen som forventet at vi var konstant «på», og vi var langt fra like selvbevisste som vi er i dag.

Nå konkurrerer vi ikke bare med andre, men også med oss selv, og vi tenker hele tiden på hvordan vi kan optimalisere livet og bli en bedre utgave av oss selv.

Vi savner nærvær og pustehull

Med alt som tar plass i hverdagen, er det ikke mye rom for hjernepauser eller nærvær, som begge deler beskytter mot stress.

Kanskje derfor er det også en økende etterspørsel etter spa og velvære, yogareiser og mindfulnesskurs. En del tyder på at vi leter etter de pustehullene i tilværelsen som vi ikke får i hverdagen lenger.

Individet tar større plass

Tidligere generasjoner sto mer sammen enn vi gjør i dag. Streiker, (fag)- foreninger, frivillig arbeid, kollektiv og fellesskap rent generelt – alt dette var mye viktigere før.

I dag har mange en følelse av at de selv bærer alt ansvaret for om de får et godt liv. For noen kan denne følelsen være ganske stressende.

Vi prater annerledes om stress

Med i regnestykket hører også at vi har et annet språk for å snakke om stress og mistrivsel i dag, og at det er mindre tabubelagt enn for 20–30 år siden.

Det kan godt ha vært mange som kjempet for å få alt til å gå rundt, men man kalte det ikke for stress slik vi gjør i dag.