Fører store livsendringer til stress?

Skilsmisse, flytting eller jobbytte blir ofte framhevet som noen av de største stressfaktorene. Men er det sant at store livshendelser skaper stress? Vi har snakket med en stressforsker.

Kvinne tar av seg gifteringen.

TRIGGER Skilsmisse er en av de største stressutløserne, ifølge en amerikansk undersøkelse.

© iStock

Når vi snakker om stress, handler det ofte om stress på jobben. Men vi får også vite at vi må passe på når det skjer store livsomveltninger på hjemmebane.

Skilsmisse, sykdom og flytting er noen av de begivenhetene som ofte blir framhevet som ekstra store stressutløsere. Men stemmer det?

Innen psykologien og stressforskningen finner man ofte fram et måleredskap fra 1967, den såkalte Social Readjustment Rating Scale (SRRS), som rangerer 43 av de mest stressende livsbegivenhetene på bakgrunn av svar fra 5000 stressrammede amerikanere.

Dødsfall, skilsmisse og sykdom topper lista.

Selv om den er gammel, preger den fremdeles forskningens oppfatning av hvor stress kommer fra.

Stress skyldes ofte flere ting

Hvis man spør forskeren, er denne skalaen bare å oppfatte som en pekepinn. Stress skyldes nemlig ofte et sammensurium av ting.

Det oppstår for eksempel når man opplever en følelse av sjokk og tap av kontroll, og disse følelsene kan skyldes alt mulig og være svært forskjellige fra person til person.

Arbeids- og privatlivet påvirker ofte hverandre på kryss og tvers.

Det er fullt mulig å komme seg gjennom en personlig krise uten at den påvirker jobblivet, men hvis det skjer plutselige forandringer på jobben, eller du får det mer travelt enn vanlig, kan det ende med at lasset velter fordi du også sliter med noe hjemme.

Kilde: «Educational and Psychological Measurement» (2000), en oppdatert versjon av den opprinnelige SRRS-skalaen (the Sosial Readjustment Rating Scale) fra 1967.