Hva er forskjellen på stress og depresjon?

Blir man deprimert av stress – eller stresset av en depresjon? De to lidelsene er nært beslektet. Les mer om sammenhengen her.

Stresset og deprimert kvinne.

STRESS OG DEPRESJON Sliter du med stress? Over tid kan det utvikle seg til en depresjon.

© iStock

Både stress og depresjon er utbredte lidelser som rammer psyken, og mange av symptomene overlapper hverandre. Søvnproblemer, motløshet og handlingslammelse er bare noen eksempler på følelser du kan oppleve ved både stress og depresjon.

Forskjellen på stress og depresjon

Selv om stress og depresjon ofte overlapper hverandre, er det snakk om to ulike tilstander. I motsetning til depresjon er nemlig ikke stress definert som en psykisk sykdom, men som en belastningstilstand.

Stress oppstår ofte når vi ikke føler at vi kan leve opp til kravene fra omgivelsene eller oss selv. Depresjon er en mer sammensatt lidelse som både kan være genetisk betinget og forårsaket av traumer og opplevelser tidlig i livet.

Depresjonstest: Er du deprimert?

Derfor er det ifølge forskeren lettere å gjøre noe selv for å håndtere stress enn en depresjon.

Du kan føle glede selv om du er stresset, og det er ofte lettere å sette inn tiltak. Er det for eksempel jobben som er problemet, kan det hjelpe å ta en lengre pause. Men hvis du deprimert, blir du ikke nødvendigvis bedre hvis du fjerner deg fra det som har utløst depresjonen.

– En person som er deprimert i en lengre periode, har ofte problemer med å skjøtte jobben og pleie forhold. Og da ligger alt til rette for stress.
— Poul Videbech, professor og overlege ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Det er også veldig vanlig at de to tilstandene oppstår etter hverandre. Langvarig stress som ikke blir tatt alvorlig, fører ofte til depresjon. Ifølge depresjonsforskeren skjer det blant annet fordi kroppen skiller ut stresshormonet kortisol som er harmløst på kort sikt, men som over lengre tid kan skape en ubalanse i samarbeidet mellom de ulike sentrene i hjernen.

Det er heller ikke uvanlig at man blir stresset av å ha en depresjon.