Løpeturen slår alltid forurensning

Risikoen for tidlig død synker når du trener, og det gjelder uansett hvor mange skadelige luftpartikler du blir utsatt for un- derveis.

Kvinne som løper ved trafikkert vei.

BYTRENING Det er ingen grunn til å droppe løpeturen selv om lufta er full av forurensning, hevder eksperter.

© iStock

Luftforurensning forårsaker hvert år mange dødsfall over hele verden, og det kan legge en viss demper på lysten til å løpe ute – i hvert fall hvis du bor i en større by. Men nå kommer det gode nyheter fra forskere som har fulgt over 384 000 innbyggere i Taiwan i hele 15 år.

Forskerne har blant annet samlet inn spørreskjemaer om deltakernes treningsvaner, gjennomgått nasjonale helsedata, og studert nivåene av luftforurensning på øya. Og det endelige resultatet er positivt. Det viser seg nemlig at uansett hvor dårlig lufta er, er helsefordelen ved å trene større enn faren ved å puste inn forurenset luft.

TIPS FOR MINDRE EKSPONERING

Løp i regnvær

Ja, du blir våt, men lufta er mindre forurenset enn på dager uten nedbør.

Løp utenom rushtiden

Når det er færre biler på veiene, er det også mindre forurensning

Løp på småveier

Jo mer du kan unngå svært trafikkerte veier, jo bedre. Sjekk iform.nu/ ruteplanlegger og finn en fin løype i et område med flott natur.

De små partiklene er de verste

I studien målte forskerne forurensningen i såkalt PM2,5 som beskriver konsentrasjonen av små, skadelige luftpartikler. Ifølge Verdens helseorga- nisasjon (WHO), er nettopp disse små partiklene den største luftforurensningsutfordringen for helsa. De kan blant annet føre til utvikling av alt fra hjerte- og karsykdommer til lungesykdommer og kreft.

I Taiwan, der dataene ble samlet inn, er partikkelnivåene svært høye. Like fullt kan forskerne altså konkludere med at deltakerne reduserte risikoen for tidlig død ved å trene ute, og det gjaldt uansett hvor mye luftforurensning de ble utsatt for i løpet av treningen.

Denne meldingen er enda mer positiv for oss nordmenn, siden nivåene av PM2,5 er mye lavere her hjemme. Så ikke dropp ikke treningen selv om den er nødt til å foregå i tett bytrafikk.

Kilde: CMJA

Artikkelen er hentet fra I FORM nr. 4/2022