Eldre er mer livsglade i dag enn for 30 år siden

Er du over 75 år, er du sannsynligvis mindre deprimeret og mer fornøyd med livet enn folk på samme alder var for 30 år siden – hvis vi skal tro en finsk studie.

eldre kvinne som svømmer i en sjø.

ALDERDOM – Den psykiske helsen blant de eldre har blitt bedre de siste 30 årene.

© iStock

Har håret grånet og folk begynt å reise seg for deg på bussen? Fortvil ikke – alderdommen er ikke så ille som generasjonen før deg kan ha gitt inntrykk av. I hvert fall ikke hvis man skal tro finske forskere ved Jyväskylä Universitet, som har studert trivselen blant de eldre i dag og for 30 år siden.

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av data som går tilbake til 1990. Den gangen svarte 617 eldre, som var født mellom 1910 og 1914, på spørsmål om hvor fornøyde de var med helsen og med livet generelt. Cirka 30 år senere ble en ny gruppe på 794 eldre i alderen 75–80 år stilt de samme spørsmålene.

Les også: Tren effektivt som senior – 6 tips for å holde kroppen sterk

Ved at sammenholde svarene fra første runde kunne forskerne konstatere at det hadde skjedd en positiv utvikling i de eldres syn på eget liv.

75–80 åringer opplever for eksempel færre symptomer på depresjon i dag enn de gjorde for 30 år siden. Ifølge forskerne henger trolig det sammen med at dagens eldre er i bedre form både fysisk og mentalt. Den forklaringen stemmer også med hvordan deltakerne i undersøkelsen opplever sin egen helse.

Prøv I FORMs: Gangprogram med lydguide: Gå deg lettere på 10 uker

Mer glad i livet generelt, men ikke her og nå

Et annet interessant funn var at dagens 75–80-åringer generelt er mer tilfreds med det livet de har levd til nå enn de var i 1990. På spørsmål om hvor tilfredse de var med livet her og nå, var de likevel mer tilfredse i 1990.

Ifølge postdoktor og forsker ved Jyväskylä Universitetet, Tiia Kekäläinen, kan det skyldes at de som var 75–80 år i 1990, også var voksne under 2. verdenskrig.

“Disse menneskene, som var født i 1910, har gjennomlevd harde tider, noe som kanskje forklarer hvorfor de var tilfredse med livet i 1990, da mye var bedre enn før,” uttaler hun i en pressemelding.

Risikoen for demens synker i den vestlige verden

At eldre i dag oppfatter seg som friskere både fysisk og mentalt, stemmer med nyere forskning som viser at risikoen for demenssykdom er på vei nedover. Selv om vi i årevis har hørt at demens blir stadig mer vanlig globalt, ser nemlig forekomsten ut til å synke i vår del av verden.

I en studie ved Göteborgs Universitet har forskerne blant annet sett en nedgang i forekomsten av demens på nesten 50 prosent blant folk som er i slutten av 80-årene. I 1989 led 42 prosent av 88-åringene i Göteborg av demens, mens bare 22 prosent var demente i 2019.

I det nordlige Sverige har forskere ved Uppsala Universitet gjennomført en lignende undersøkelse der de i flere år har fulgt en stor gruppe svensker og undersøkt dem da de var henholdsvis 85, 90 og 95 år gamle. Forskerne fant en reduksjon både i antall demente blant 85-åringene og et fall i tilfellene av kognitiv svekkelse blant 90-åringene.

Les også: 7 måter å holde hjernen pigg på

De svenske resultatene støttes av en internasjonal studie fra 2020 med deltakere fra elleve europeiske og nordamerikanske land. Studien viste nedgang i forekomsten av demens hvert år siden 1998.

Det er usikkert hva som er grunnen til at det blir stadig færre tilfeller av demens i vestlige land, men forskere ved Harvard School of Public Health antar at det blant annet henger sammen med større bevissthet rundt forebygging av helsefarlige tilstander som høyt blodtrykk og kolesterol samt betennelsestilstander i kroppen.