Sjekk om du har en søvnlidelse

Årsaken til at du har problemer med å sove, kan være en sykdom som er genetisk betinget.

Listen over såkalte søvnlidelser har økt markant i løpet av de siste årene og nærmer seg nå 100 hos International Classification of Sleep Disorders. Man regner med at rundt 10 prosent av alle nordmenn har en kronisk søvnlidelse. Av disse regner man med at bare rundt halvparten får behandling.

De vanligste søvnlidelsene omfatter blant annet søvnforstyrrelser som man tror oppstår på grunn av indre prosesser i kroppen, f.eks. narkolepsi, søvnapné og urolige ben. En annen gruppe søvnlidelser utløses av døgnrytmeforstyrrelser som skiftarbeid og jetlag.

Det finnes forskjellige behandlinger som spenner fra operasjon, medikamenter og tannskinner til pusteapparater og kognitiv atferdsbehandling, bl.a. avslappingsteknikker.