To-trinnspurt opp trapper

Start trappetreningen og få fart på pulsen med en spurt opp trappene der du bare tar hvert annet trinn.

Slik gjør du to-trinnsspurt

  • Løp opp trappen så fort du kan, ta bare hvert annet trinn.
  • Tenk på å bruke armene eksplosivt, og hold overkroppen oppreist, slik at du ikke synker sammen.
  • Når du er oppe på toppen av trappen, går du stille og rolig ned igjen og får ned pulsen.

  • Repetisjoner Løp opp trappen 5 ganger. Etterpå gjør du øvelse 2.