Sterkt hjerte holder hjernen ung

Hvis du sørger for å hjernen holder seg frisk og velfungerende, bør du ta godt vare på ditt hjerte.

Det noe overraskende rådet kommer fra en ny amerikansk undersøkelse, som konkluderer med at de som har et sterkt hjerte, er utstyrt med hjerneceller som er opptil to år yngre enn de som har et svakere (men fremdeles helt friskt) hjerte.

Forskerne fra Boston University kom fram til resultatet ved å sammenligne hjertets evne til å pumpe blod rundt i kroppen, med hjernens størrelse, og fant at forsøkspersonene med sterkest hjerte også hadde gjennomgående ”størst” hjerne. Størrelsen på hjernen sier ifølge forskerne noe om alderen, ettersom hjernen skrumper litt med årene.

Forskerne vet ikke hvorfor et sterkt hjerte har betydning for hjernen, men de har en teori om at et velfungerende hjerte er i stand til å levere mer blod – og dermed også mer oksygen og flere næringsstoffer – til hjernecellene.