IQ: Slik former intelligensen livet ditt

IQ er den menneskelige egenskapen som sier mest om hvor lang utdanning du tar, hvor prestisjefull jobb du får, og hvor mye penger du ender med å tjene. Her får du oversikt over hva IQ-en betyr for livet ditt.

IQ og utdanningsnivå

IQ | Utdanning kan øke IQ-en med 1-5 poeng for hvert ekstra skoleår.

© gettyimages

Alle har en. Noen en høy, andre en lav, og de aller fleste en som ligger et sted midt imellom. Den betyr mye for livet vårt, men det er ikke så veldig mye du kan gjøre for å forandre den. Du er født med et potensial, som kan realiseres i større eller mindre grad.

Det er mange flere gode grunner til å interessere seg for intelligens, for hvis du tror at IQ «bare» handler om evnen til å løse virkelighetsfjernt hodebry, tar du fullstendig feil. IQ-en påvirker faktisk alt fra lønnsnivå til forventet levealder.

IQ-en betyr overraskende mye for hvilket liv du ender med å leve. Her er noen av de tingene som intelligenskvotienten har betydning for.

1 Utdanningsnivået


Høy IQ er kanskje ikke spesielt overraskende forbundet med en lang høyere utdannelse. Hvis du skårer høyt på intelligens, er det altså statistisk sett mer sannsynlig at du har en lang høyere utdannelse. Men det er også andre faktorer som spiller inn. Hvis du for eksempel er spesielt samvittighetsfull av natur, betyr det mer for utdanningsnivået ditt enn eventuelle ekstra IQ-poeng.

2 Lønna


Det foreligger faktisk en moderat sammenheng mellom antall poeng på IQ-testen og antall nuller på lønnslippen. Det er imidlertid vanskelig å vite hva som skyldes IQ alene, og hva som skyldes utdannelse, ettersom det er en beviselig sammenheng mellom høyere utdannelse og høy lønn.

3 Forventet levealder


Det er en sammenheng mellom IQ og dødelighet. En svensk studie fulgte én million menn som fikk testet IQ-en sin på sesjon i forbindelse med førstegangstjenesten i militæret, over 20 år. Den viste at dødeligheten er cirka tre ganger høyere blant dem lavest IQ, enn blant dem med høyest IQ.

4 Helsa


Personer med høy IQ lever generelt litt sunnere, både når man ser på mat, treningsvaner og røyking. Faren for å dø av lungekreft er høyere for dem som er mindre begavede, noe som trolig skyldes at de statistisk sett oftere tilhører en lavere sosial klasse.

5 Forbruket av rusmidler


Mens forskning ikke peker på noen tydelig sammenheng mellom IQ og alkoholforbruk, ser det ut til at svært begavede mennesker har et større forbruk av stoffer som kokain og ecstasy enn andre. Hvorvidt et høyere forbruk også betyr mer misbruk, sier ikke tallene noe om.

6 Risikoen for psykisk sykdom


Selv om det er en viss overrepresentasjon av Aspergers syndrom og bipolar lidelse blant de aller smarteste, beskytter høy IQ statistisk sett mot schizofreni, depresjon, tvangslidelser (OCD) og posttraumatisk stress (PTSD).

7 Risikoen for a bli drept


De med lav IQ har økt risiko for å bli drept, selv om risikoen fremdeles er svært liten. Den økte risikoen henger neppe sammen med IQ-en, men derimot at de med lav IQ statistisk sett har økt risiko for å tilhøre en lav sosial klasse, hvor drap og vold er mer utbredt enn ellers i samfunnet.

Hjerne – IQ

8 tegn på at du er smartere enn du tror

Du lærte å lese tidligt

Det er ikke uvanlig at svært begavede barn lærer seg å lese før de begynner på skolen.

Du er god på tall

Hvis du har lett for hoderegning eller husker andres telefonnummer, kan det skyldes at du er ekstra smart.

Du har et stort ordforråd

Som barn gjorde du deg muligens bemerket ved å være veslevoksen, og i dag har du kanskje stor glede av å lære og bruke nye ord.
En amerikansk studie fra 2015 tyder dessuten på at smarte mennesker bruker flere banneord enn andre ...

Du er flink til å konsentrere deg

Spesielt hvis det du sitter med, interesserer deg.

Du er empatisk

Hvis du har lett for å sette deg inn i andres situasjon og i tillegg har en sterk rettferdighetssans, kan det være tegn på høy IQ.

Du er detaljorientert

Er du perfeksjonistisk og har vanskelig for å slippe ting på jobben? Årsaken kan være høy IQ.

Du hadde store følelser som barn, og de svingte til dels veldig

Det er ikke uvanlig at svært begavede barn opplever både verden og sine egne følelser litt annerledes enn andre. Det kan komme til uttrykk som store følelsesutbrudd.

Du stilte mange spørgsmål da du var liten

Nysgjerrighet og åpenhet er to personlighetstrekk som i høy grad kjennetegner svært begavede mennesker. Og de er kanskje spesielt fremtredende hos svært begavede barn.

Kilde: Trine Flensborg-Madsen, professor i medisinsk psykologi