Styrk parforholdet med kjærlighetsspråk

Hvis du vil at partneren din viser deg mer kjærlighet, kan det skyldes at dere uttrykker dere på forskjellige måter. Finn veien til færre misforståelser og et bedre forhold.

En kvinne får en bukett blomster. Hun har gaver som sitt kjærlighetsspråk. Det finnes fem kjærlighetsspråk.

PARFORHOLD - Når du tør å fortelle partneren din hva du trenger for å føle deg verdsatt, er dere allerede på vei mot et bedre forhold.

© iStock

Teorien om De fem kjærlighetsspråkene ble lansert av den amerikanske parterapeuten og ph.d. Gary Chapman. Ifølge den viser og oppfatter vi kjærlighet på fem forskjellige måter. Her kan du ta testen, hvis du ikke allerede kjenner ditt eget kjærlighetsspråk.

Her får du tre trinn til å bruke kjærlighetsspråket ditt i praksis til å styrke parforholdet.
Uansett hvilket kjærlighethetsspråk du har, forutsetter det at du gjennomgår de samme tre trinnene.

Lykke til med prosessen, og ikke minst med kjærligheten!

Trinn 1: Konkretiser dine egne behov

Finn fram til dine innerste drømmer, og omsett dem til en ønskeliste over konkrete handlinger som partneren din kan gjøre for at du skal føle deg mer verdsatt.

Hvis du har tattt testen, har du en idé om hvilket kjærlighetsspråk du foretrekker. Men hva om du har flere forskjellige preferanser? Eller om du ikke helt vet hvordan du skal omsette preferansene til handling?

Ifølge opphavsmannen til kjærlighetsspråkene, den amerikanske parterapeuten Gary Chapman, kan du benytte deg av tre gode metoder for å finne ut hva som er ditt primære språk. De kan avklare ting hvis du er usikker på hva som er aller viktigst av for eksempel to ulike valg. Spør deg selv:

Hvordan uttrykker du vanligvis kjærlighet til andre?
Den måten du viser andre hengivenhet på, kan være kjærlighetsspråket ditt, ettersom vi ofte gjør ting for andre som vi skulle ønske at de gjorde for oss.

Hva beklager du deg oftest over til partneren din?
Det du er er misfornøyd med, kan avsløre dine innerste ønsker og behov.

Hva ber du oftest partneren din om å gjøre for deg?
Hvis det er for eksempel å hente ting eller å ta oppvasken, er trolig ditt kjærlighetsspråk å gjøre tjenester.

Test: Hvilket kjærlighetsspråk snakker du?

Fra ord til handling

Nå skal du grave dypere og finne de handlingene du etterspør for at du skal føle deg elsket. Jo mer du konkretiserer dine behov, jo lettere er det for partneren din imøtekomme dem. Disse spørsmålen kan bringe deg nærmere svaret:

Hva skulle jeg ønske at partneren min gjorde mer av?

Hva skjedde den siste gangen jeg følte meg elsket av noen?

Hva gjorde de, og hva følte jeg da?

Tenk på fem konkrete ting som du skulle ønske at partneren din gjorde for deg.

Trinn 2: Forklar hva du trenger

Si rett ut hva du trenger for å føle at du betyr noe for partneren din. Det kan være både skummelt og vanskelig, men det er viktig for å etablere et nært forhold.

Det som for deg kan føles som åpenbart viktige kjærlighetserklæringer, er kanskje ikke like innlysende for partneren din, og derfor må du sette ord på det.

Enten kan du introdusere den andre for de fem kjærlighetsspråkene, eller du kan ta små skritt ved for eksempel å kommentere det når partneren din gjør noe du liker, enten det er å gi deg en klem når dere møtes, eller å være sjåfør etter en bytur.

Du kan også gi direkte uttrykk for hva du trenger og for eksempel spørre: «Vil du sitte på kjøkkenet når jeg lager mat? Jeg trenger at vi er sammen.» Noen vil mene at det ødelegger en del av magien når man må fortelle hva partneren skal gjøre. «Hvis han/hun virkelig kjente meg, ville han/hun ha visst det.»

Den eneste følelsen denne strategien fører til, er skuffelse. En moden relasjon krever at du tør å sette ord på hva du trenger.

Mot til å blottlegge seg

De fleste har en form for følelsesmessig blokkering mot å si høyt hva de vil ha. «Han/hun blåser sikkert i det» eller «jeg er ikke viktig nok til å kunne kreve det av ham/henne». Men slike tanker kan bremse deg.

Du risikerer å bli avvist av partneren ved at han eller hun trekker på skuldrene eller himler med øynene, men da kan tre små råd hjelpe deg. For det første kan du innrømme at du er nervøs. Det vil i seg selv ta brodden av angsten. Du kan også dele din frykt med partneren din, for det øker sjansen for å bli møtt med omsorg og empati. Avslutningsvis kan du spørre direkte om han eller hun kan følge tankene dine og er villig til å respondere på dem. Da er i det minste prosessen i gang.

Trinn 3: Vis kjærlighet i praksis

Målet er å lære seg å snakke «den andres språk» og venne seg til å gjøre det ofte og på en ekte måte.

Du har funnet ut hva du trenger for å føle deg elsket, og har attpåtil turt å røpe det for partneren din, som kanskje har svart med å dele sine egne drømmer med deg. Nå mangler den siste delen av prosessen – at dere bruker kjærlighetsspråkene i praksis.

Dere er ikke kommet helt i mål ennå – man kan faktisk si at det er først nå jobben begynner. En stor hindring tårner seg kanskje opp foran dere: Hvordan kan man i det hele tatt snakke om et kjærlighetsspråk som ikke er ens eget, uten at det framstår som stivt og kunstig?

Det er som en sped spire som må slå rot for å vokse. Det krever for det første en grobunn av like deler tilgjengelighet, respons og engasjement mellom dere. Uten disse tre ingrediensene er det ikke et miljø hvor dere kan åpne dere for hverandre. Hvor tilgjengelig, responderende og engasjert er du selv når partneren din vil ha deg i tale?

Det kommer med tiden

I begynnelsen vil det kanskje føles litt teit å vise partneren kjærlighet på et annet språk enn ditt eget. Ifølge grunnleggeren av kjærlighetsspråk kan alle språk læres – det tar bare tid. Bryt det ned i mindre biter.

Hvis partneren din føler kjærlighet ved berøring, kan du stryke hånda over ryggen hans/hennes når dere passerer hverandre hjemme. Med tiden vil det føles mer naturlig. På samme måte kan du gi din bedre halvpart rom for å være nybegynner på «ditt språk».

Husk at det vil gi mer mening for partneren din å gjøre disse kjærlighetshandlingene hvis du forklarer at det er nettopp det som skal til for at du skal føle deg betydningsfull. En slik dypere mening kan fungere som motivasjon og som et tegn på at dere trenger hverandre. To mennesker som takler alle situasjoner helt fint uten støtte fra den andre, har ofte økt risiko for å gå fra hverandre.

Kilde: Jette Simon, psykolog og parterapeut