Hoppetau med samlede bein

Bruk hopptau og hopp helt lavt med samlede bein - kjør høyt tempo med god teknikk. Det vil si at du har kontroll over hoppetauet og holder det i gang det meste av tiden uten å hoppe inn i det.

6 effektive øvelser

[bodylink]