13 kreftformer du kan forebygge med mosjon

Du kan redusere risikoen for flere av de mest utbredte kreftformene ved å trene og holde deg aktiv. Her ser du hvilke.

Kvinne løper og forebygger kreft.

MOSJON MOT KREFT Du kan forebygge mange forskjellige typer kreft ved å være aktiv.

© iStock

Mosjon beskytter deg mot kreft – det er ekspertene enige om. Antallet studier som støtter en slik teori vokser stadig, og samtidig lærer forskerne mer om hvilke kreftformer du kan ruste deg mot.

Det finnes nemlig over 200 forskjellige typer kreft - noen mer sjeldne enn andre - og vi kan ikke med sikkerhet si at trening og daglig bevegelse kan bekjempe alle.

Den gode nyheten er likevel at mosjon i hvert fall ser ut til å redusere risikoen for mange av de mest utbredte kreftformene, og trolig også en del flere.Sjekk hvilke kreftformer du forebygger ved å få opp pulsen.

Mosjon forebygger med sikkerhet:

 • Tykktarmkreft
 • Endetarmskreft
 • Brystkreft
 • Livmorkreft

Ifølge den danske kreftforeningen kan du garantert redusere risikoen for disse fire kreftformene når du er aktiv regelmessig. Det gjelder alt fra hard, svettedryppende trening til bevegelse i hverdagen.

Den positive effekten kan skyldes noen av de sunne mekanismene vi vet skjer i kroppen når du mosjonerer. Blant annet gir det en bedre fordøyelse og dermed mindre risiko for tarmkreft, og det reduserer produksjonen av kjønnshormonet østrogen, noe som bidrar til å forebygge brystkreft og livmorkreft.

LES OGSÅ: Slik forebygger mosjon kreft

Mosjon forebygger med stor sannsynlighet:

 • Spiserørskreft
 • Blærekreft
 • Nyrekreft
 • Magekreft
 • Leverkreft
 • Lungekreft
 • Beinmargkreft
 • Hode- og halskreft
 • Leukemi

Kreftformene forskerne med sikkerhet vet at kan bremses med mosjon, er samtidig noen av de mest utbredte - og dermed også de kreftformene det forskes mest på. Det er derfor vanskeligere å si noe entydig om kreftformer som er mindre vanlige.

Det krever studier med svært store befolkningsgrupper, og i 2016 var det nettopp det som ble utgitt i tidsskriftet JAMA Internal Medicine. Den omfattende studien samlet data fra 12 amerikanske og europeiske studier med i alt 1,4 millioner deltakere. De ble fulgt gjennom 11 år, og resultatet viste at d 10 prosent mest aktive hadde en lavere forekomst av 13 forskjellige kreftformer sammenliknet med de 10 prosentene som var minst aktive

I en annen større studie fra 2019 tyder resultatene på samme positive sammenheng mellom mosjon og kreftrisiko. Her har amerikanske forskere gått gjennom hundrevis av studier på området, og konkluderer med at et høyt aktivitetsnivå - sammenliknet med et lavt aktivitetsnivå - forebygger kreft i blant annet blæra, spiserøret, nyrene og magen.

Forskerne har altså de siste årene hatt mulighet til å undersøke en bredere vifte av kreftformer - også noen av de mest sjeldne. Konklusjonen understreker at fysisk aktivitet sannsynligvis reduserer risikoen for de fleste former for kreft.