Er det vanlig å bli syk av av andres smatting?

Er det mer enn bare litt vanskelig for deg å takle andre menneskers lyder? Da lider du kanskje av misfoni.

Bekymret kvinne

TREKKER DU DEG? Hvis lydene plager deg så mye at det påvirker ditt sosiale liv, bør alarmklokkene ringe.

© iStock

De aller fleste blir irritert hvis en kollega smatter høylytt eller partneren snorker. Men for noen medfører denne typen lyder et så voldsomt ubehag at de kan bli aggressive og få lyst til å flykte fra hele situasjonen. Det kan til og med være helt uskyldige lyder, som pusting, som framkaller sinnet.

Tilstanden kalles «misofoni» og handler om en aversjon mot lyder – vanligvis bestemte og som oftest menneskeskapte. Man vet fremdeles ganske lite om hvordan misofoni oppstår, men det er et faktum at lydene frambringer en falsk alarmtilstand i hjernen, og at tilstanden er vanligere blant mennesker som lider av OCD og ADHD.

LES OGSÅ: Test deg selv: Har du tegn på OCD?

Misofoni kan være svært invalidiserende, fordi det kan være vanskelig å være sammen med andre. Varsellampene bør ringe dersom lydene begynner å styre atferden din.

Hvis du selv har misofoni
Søk hjelp. Misofoni kan behandles med blant annet atferdsterapi, der du gradvis og i kontrollerte omgivelser utsettes for de lydene du avskyr, og langsomt venner deg til å være i dem. Medisin er også en mulighet hvis du er hardt rammet.

Hvis du er pårørende
Snakk om det, slik at det ikke blir så mystisk og farlig. Møt den andre med åpenhet og omsorg, for hun eller han er ikke selv herre over situasjonen og vil sikkert bli bedre. Tilby hjelp til å finne en egnet behandling.

LES OGSÅ: Hvordan stopper man snorking?

Kilde: Per Hove Thomsen, professor