Melkesyre – derfor får du syre i musklene

Melkesyre fører til muskeltrøtthet - eller hva? Her får du vite mer om hva melkesyre er, og om det påvirker treningen positivt eller negativt.

Melkesyre i beina

MELKESYRE I BEINA Alt du trenger å vite om melkesyre i kroppen

Hva er melkesyre?

Melkesyre er en form for avfalsstoffer som dannes når vi setter musklene i sving. Mer nøyaktig så er melkesyre et biologisk nedbrytbart produtl som dannes ved mikrobioligiske gjæringsprosesser og ved metabolske prosesser i kroppen.

De fleste har cirka 1,5 mmol melkesyre i blodet når de slapper av. Når vi beveger oss - og spesielt når vi driver hardt fysisk arbeid eller trener intensivt - økes nivået av melkesyre.

Melkesyrebalansen er en kombinasjon av mengden melkesyre som henholdsvis produseres og fjernes igjen.

Melkesyre i kroppen

Du kjenner sikkert igjen dette: Du gir gass på løpeturen eller tråkker løs på pedalene på racersykkelen, og så skjer det - beina surner.

Når du trener og setter kroppen til å jobbe hardt, skiller musklene ut mer melkesyre enn vanlig, og når det skjer merker du plutselig den velkjente følelsen av at beina surner. Dette fenomentet kalles forsuring, fordi det skjer en opphoping av syre i de musklene som jobber. Opphopingen av syre skjer når melkesyren avgir sin syre til vevsvæsken i musklene.

Selv om du umiddelbart bare merker melkesyren i de musklene som jobber, skjer det også en forsuring i resten av kroppen - men ikke så raskt og kraftig.

Melkesyre – bra eller dårlig?

Lenge har vi trodd at vi blir slitne av intensiv trening primært på grunn av mengden melkesyre som hoper seg opp og gjør at musklene som har jobbet blir trøtte. Men det er ikke nødvendigvis sant.

Selv om mange fortsatt mener melkesyre er hovedårsaken til muskeltrøtthet, finnes det også annen forskning som peker i motsatt retning.

For det er ingen tvil om at hard trening eller annet fysisk arbeid fører til en forsuring av musklene forårsaket av melkesyre. Det betyr imidlertid ikke at musklenes funksjon blir hemmet av melkesyren. Med andre ord vil det si at musklene får syre under hard trening, men den etterfølgende muskeltrøttheten skyldes ikke melkesyren. Det fant en gruppe forskere ved Aarhus Universitet for noen år siden.

Forskerne kom fram til at dannelsen av melkesyre faktisk beskyttet musklene mot trøtthet framfor å utløse den.

Den gamle vs. den nye oppfattelsen av melkesyre

Kroppen vår er bygget opp av celler og utenfor cellene er det væske. Både celler og væske inneholder stoffet kalium, men der cellene inneholder store mengder oppløste kaliumsalter, er det veldig lite av dette stoffet i væsken utenfor cellene. Ulikheten i mengden kalium er en forutsetning for at cellene våre kan fange opp og behandle de elektriske signalene hjernen sender gjennom nervebanene for å sette musklene i gang.

Når du setter musklene til å jobbe beinhardt, avgir de kalium til væsken utenfor muskelcellene. Når det skjer, oppstår det en forskyvning i den naturlige fordelingen av kalium i kroppen, og musklene lammes fordi de ikke lengre oppfater signalene fra hjernen.

Denne forklaringen har lenge blitt brukt for å redegjøre for hvorfor musklene blir trøtte under hardt fysisk arbeid. Men det er også den forklaringen forskerne ved Aarhus Universitet argumenterer mot.

De mener i stedet at melkesyre beskytter musklene mot de lammende effektene av forskyvningene i kroppens naturlige kaliumfordeling.

Slik utnytter du melkesyren

Her kan du se, hvordan du kan udnytte mælkesyren, når du træner. Sjekk hvordan du unytter melkesyren når du trener:

Før vanlig trening skal du:

Ta 2-4 korte, men intensive spurter, der du enten løper, sykler eller ror så raskt du kan.
Du skal spurte akkurat så fort at musklene begynner å danne melkesyre, men ikke så raskt at du mister pusten helt.
Etter dette vil du merke at du klarer å yte mer når du trener vanlig.