6 Du trener ensformig

Derfor vokser ikke musklene: Hvis du alltid gjør de samme øvelsene, utvikler musklene seg langsommere. Slik får du større muskler: Forskning viser at variert trening gir bedre resultater. Det gjelder både variasjon i belastning og i valg av øvelser. Såkalt periodisert trening er derfor mer effektivt.

Derfor vokser ikke musklene:

Hvis du alltid gjør de samme øvelsene, utvikler musklene seg langsommere.

Slik får du større muskler:

Forskning viser at variert trening gir bedre resultater. Det gjelder både variasjon i belastning og i valg av øvelser. Såkalt periodisert trening er derfor mer effektivt.

Du kan for eksempel periodisere ved å utføre øvelsene med så tunge vekter at du bare klarer tolv repetisjoner – ditt såkalte 12 RM – om mandagen. Onsdag trener du med enda tyngre vekter slik at du utfører øvelsene med 9 RM, og fredag med 6 RM. Så starter du forfra påfølgende mandag.

Bytt også øvelser, slik at du for eksempel veksler mellom 3–4 øvelser som trener forsiden av overarmene.