Slik behandles skader på en idrettsmedisinsk klinikk

Når skaden er skjedd, er det om å gjøre å komme i gang med behandling så fort som mulig – og viktig å velge riktig behandler. Les hva en idrettsmedisinsk klinikk kan tilby.

Kvinne ligger på en benk og blir behandlet av en lege i kittel.

SKADEBEHANDLING – På en idrettsmedisinsk klinikk blir du møtt av høyt utdannede leger, som er spesialister på å diagnostisere og behandle idrettsskader.

© Getty Images

Det trengs mer enn en forstuet tommel for å få time hos en idrettsmedisinsk klinikk. Her blir du mottatt av høyt utdannede legespesialister som stiller diagnosen og eventuelt henviser deg til videre behandling.

Klinikkene kan være i privat og offentlig regi. Vil du finner ut mer om behandlingen og om den er relevant for nettopp din skade, går vi her gjennom idrettsmedisinsk behandling fra A til Z.

Idrettsmedisinsk klinikk

Idrettsmedisineren undersøker bevegelighet og styrke i en skadd kroppsdel, og bruker ofte
ultralydskanning.

Hvilken utdanning har de?

Idrettsmedisinske klinikker består av høyt utdannede legespesialister med idrettsmedisinsk bakgrunn. En idrettsmedisinsk klinikk kan også ha andre faggrupper, f.eks. fysioterapeuter, ansatt som et supplement.

Hva er det?

En privat idrettsmedisinsk klinikk tilbyr diagnose, behandling og opptreningsprogrammer på et høyt legefaglig nivå. Det kan brukes røntgen og ultralydskanning, samt såkalte blokader for å lindre smertene. Du får en samlet plan for videre behandling og opptrening, og kan bli henvist videre til kirurgi og/eller andre relevante spesialister.

Når er denne behandlingen relevant?

Hvis skaden er komplisert eller svært alvorlig, eller det ikke foreligger en klar diagnose, kan en idrettsmedisinsk klinikk være relevant. Her kan leger behandle alle former for alvorligere skader.

Hvordan stiller behandleren en diagnose?

En idrettsmedisinsk klinikk har vanligvis alle verktøy for å stille en diagnose – ellers blir du henvist videre. Diagnosen stilles ved en legeundersøkelse, granskning av sykehistorien din, og gjerne bildediagnostikk som f.eks. en ultralyd-, røntgen- eller MR-undersøkelse.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen avhenger av skadens art og omfang. Du kan få medisinsk behandling, f.eks. en blokade, som smertelindring. Behandling ved en idrettsmedisinsk klinikk vil også fokusere på å gi deg en aktiv opptreningsplan.

Vanlig antall behandlinger?

Det varierer veldig, men noen ganger bare én. Det er ofte fokus på diagnosen og opptreningsplanen, og derfor er det vanligvis snakk om relativt få behandlinger eller besøk på klinikken.

Etter behandlingen?

Du kommer som regel hjem med en opptreningsplan som du skal følge for å bli fit for fight fortest mulig.

Hvor mye koster det?

Det varierer fra sted til sted. Fra ca. kr 1000 for første besøk, avhengig av type hjelp.

Trenger man en henvisning?

Nei, men sjekk om jobben din har en avtale og/eller du er dekket av en privat helseforsikring som krever henvisning fra lege/spesialist.

Hvor finner jeg behandlingen?

Ingen landsdekkende hjemmeside, så sjekk der du bor. Du kan også ta en titt på helsesmart.no og bla deg gjennom oversikten for å se om du finner en aktuell behandler. Nimi er størst i Norge.