Hudkreft – dette må du passe på

Hudkreft er ikke like aggressivt som føflekkreft, men du må likevel passe på. Her ser du hvilke tegn du må være oppmerksom på, og hvordan du best forebygger hudkreft.

Beskytt huden

BESKYTT HUDEN ... Sola og dens sterke UV-stråler er farlig for huden din. Så husk å beskytte den med solkrem og skygge når sola er sterkest.

© iStock

Hudkreft er en helt annen sykdom enn føflekkreft. I motsetning til føflekkreft er hudkreft ikke spesielt aggressiv. Den utvikler seg relativt sakte og sprer seg ikke så lett til andre organer. De to kreftformene rammer omtrent like mange hvert år, men det er mange flere som dør av føflekkreft.

Fordi hudkreft rammer sent i livet, dør mange som har diagnosen av alderdom, og ikke av kreften. Derfor er det misvisende når overlevelses-statistikken for hud- og føflekkreft ser lik ut.

Hudkreft – spørsmål og svar

Hva vet vi om hudkreft?

Det finnes to former for hudkreft, hvorav den ene har sitt utspring i det dypeste hudlaget, i de såkalte basalcellene, mens den andre oppstår i platecellene i overhuden.

  • Basalcellekreft vokser veldig langsomt, sprer seg ikke, og det er omtrent ingen som dør av det.
  • Platecellekreft vokser fortere, og det er en viss risiko for at den skal spre seg til lymfeknutene.

Kan du bli rammet av hudkreft?

Hudkreft rammer noen flere menn enn kvinner, men sykdommen blir stadig vanligere, og denne utviklingen går fortest blant kvinner.

Hudkreft er svært sjelden før 50-årsalderen, og oppstår vanligvis hos personer over 65 år. Sykdommen skal ikke være arvelig.

Symptomer på hudkreft – hva skal du se etter?

Hudkreft viser seg vanligvis i ansiktet som et lite sår som ikke vil leges.

Ved basalcellekreft begynner det ofte med små, bleke nupper som langsomt flyter sammen til en liten kul og danner et relativt tørt sår.

Platecellekreft gir et våtere sår som utvikler seg fortere. Legen vil vanligvis fjerne svulsten og studere den i mikroskop for å se etter tegn på kreft.

Hva slags behandling er det mot hudkreft?

Dersom undersøkelsene viser at det er snakk om kreft, vil legen fjerne et større stykke av huden rundt det stedet som er angrepet for å sikre at hele svulsten blir fjernet.

Ved basalcellekreft kan du unngå operasjon i det sarte øyepartiet og rundt neseborene ved at området heller stråles.

Platecellekreft krever ofte at det fjernes et større stykke hud, og i så fall vil såret bli dekket ved at det transplanteres hud fra andre steder på kroppen. Hvis platecellekreften har spredt seg, kan området stråles etterpå for å drepe kreftcellene.

LES OGSÅ: Elveblest – sjekk legens råd om hvordan du blir kvitt kløen

Slik forebygger du hudkreft

Dersom undersøkelsene viser at det er snakk om kreft, vil legen fjerne et større stykke av huden rundt det stedet som er angrepet for å sikre at hele svulsten blir fjernet.

Ved basalcellekreft kan du unngå operasjon i det sarte øyepartiet og rundt neseborene ved at området heller stråles.

Platecellekreft krever ofte at det fjernes et større stykke hud, og i så fall vil såret bli dekket ved at det transplanteres hud fra andre steder på kroppen. Hvis platecellekreften har spredt seg, kan området stråles etterpå for å drepe kreftcellene.

Parasol log sol

HOPP INN I SKYGGEN ... Så forebygger du både føflekk- og hudkreft.

© iStock

Hudkreft kan i sjeldne tilfeller oppstå som en arbeidsskade hvis du jevnlig utsetter huden for kjemikalier som er – eller mistenkes å være – kreftfremkallende.

I så fall kan du redusere risikoen ved alltid å bruke hansker, eller være flink til å beskytte huden med klær.

LES OGSÅ: Slik forebygger man pigmentflekker

Kilde: Kreftregisteret og Kreftforeningen