Mosjon beskytter mot diabetes.

Unngå diabetes: Mosjon

Tren både kondisjon og styrke, minst 30 minutter om dagen.

5. juli 2010 av I FORM

Lege Jerk W. Langer vurderer: 3

Dine viktigste allierte i kampen mot diabetes er musklene. Hver gang du kaster bort tiden passivt, øker faren for diabetes. Allerede i 2001 påviste en finsk studie at mennesker med høy diabetesrisiko kunne senke faren for å utvikle sykdommen med 58 prosent ved å legge om mat- og mosjonsvanene.

Jo mer mosjon, desto bedre effekt. Trening og sunn mat beskytter minst dobbelt så godt som medisin. Bevegelse bedrer den såkalte insulinfølsomheten. Det vil si at musklene blir bedre til å ta opp sukker fra blodet. Veltrente muskler suger til seg sukker nærmest som en svamp.

Dermed unngår du det høye blodsukkeret som kjennetegner diabetes. Aktive muskler avgir også myokiner, hormonlignende stoffer som styrer stoffskiftet i en sunn retning. Inaktive muskler produserer derimot ikke myokiner, og det reduserer insulinfølsomheten.

All bevegelse nytter, både kondisjons- og styrketrening og hverdagsoppgaver som rengjøring og hagearbeid. Virkningen blir dobbelt så god hvis du trener både styrke og kondisjon. Tren minst annenhver dag. Insulinfølsomheten synker allerede etter bare 23 dagers inaktivitet. Derfor kan du ikke nøye deg med en megatrening hver søndag og slappe av resten av uken.

Derfor beskytter mosjon mot diabetes

Hver gang musklene arbeider ved å trekke seg sammen om og om igjen, pumper de store mengder hormonlignende signalstoffer, såkalte myokiner, ut i blodet.

  • Visse myokiner øker forbrenningen av det skadelige bukfettet som skjuler seg inne mellom organene i bukhulen. Det er bra, for bukfett er rene utklekkingssentralen for betennelsesframkallende stoffer, som blant annet kan føre til diabetes. Jo mindre skjult fett du har inne i magen, desto mindre er faren for diabetes.

  • Andre myokiner virker lokalt i de aktive musklene ved å stimulere evnen til å trekke fett og sukker ut av blodet, slik at faren for diabetes og åreforkalking minker.

  • Atter andre myokiner gjør leveren bedre til å dosere hvor mye sukker (glukose) den skal frigi til blodet for å dekke kroppens øyeblikkelige behov og holde blodsukkeret stabilt.

  • Dessuten påvirker myokinene hjernen. På kort sikt er de med på å gi deg et mentalt kick etter trening. På lengre sikt bedrer de søvnen, løfter humøret og styrker hukommelsen. Trening øker mengden av signalstoffet BDNF i hjernen, som danner flere hjerneceller og flere forbindelser i hippocampus, hjernens viktigste senter for hukommelse. Faren for depresjon synker og dermed også diabetesrisikoen. Det er nemlig en nær sammenheng mellom de to sykdommene fordi stresshormonet kortisol kan skyve insulinbalansen i en uheldig retning.

Nå målet ditt i 2020!

Kanskje du er interessert i...

I FORM anbefaler