Slik gjør du

  • Ligg på siden med underarmen i gulvet og med albuen på linje med skulderen.
  • Løft deg opp fra gulvet, slik at bare føttene og underarmen er i gulvet.
  • Før den frie armen og det frie beinet mot hverandre, så de møtes. Gå tilbake til startposisjonen. Bytt side hvert 20. sekund.

For vanskelig?

  • Legg det nederste beinet i gulvet.
  • Bøy kneet, og la foten peke bakover.

Alt om tabata