Har du søvnproblemer, har du kanskje hørt om baldrian. På grunn av dens sløvende effekt er det imidlertid noen ting du bør passe på. Her tar vi for oss sju spørsmål om baldrian.

1 Hva er baldrian?


Baldrian stammer fra planten Valeriana offisinalis, også kalt legevendelrot. De aktive stoffene utvinnes som regel av rota.

Baldrian har vært brukt mot uro i kroppen og som hjelp til å sovne i årtusener. I Norge er baldrian godkjent av Statens legemiddelverk som naturlegemiddel mot psykisk stress, uro og søvnproblemer.

Baldrian

BALDRIAN – det er særlig rota som brukes i det beroligende naturlegemiddelet

© iStock

2 Hvordan virker baldrian i kroppen?


Baldrian har en beroligende effekt og kan derfor hjelpe mot lettere uro og søvnproblemer. Baldrian er faktisk et av de mest undersøkte naturlegemidlene i Europa.

Studier med både mennesker og dyr viser at urten har en mildt sløvende effekt. Det er bevist at urten inneholder visse kjemiske stoffer som virker sløvende, men man vet ennå ikke eksakt hvordan den virker eller eksakt hvilke stoffer som er årsaken til at den har effekt. Det ser ikke ut til at baldrian er vanedannende, men foreløpig kjenner vi ikke langtidseffektene.

På grunn av den søvndyssende – og sløvende – effekten, bør du ikke kjøre bil når du har tatt baldrian. Undersøkelser viser likevel at inntak av urten i normale doser ikke påvirker deg dagen derpå, slik mer tradisjonelle sovemedisiner ofte kan gjøre

3 Hvordan tar jeg baldrian?


Siden de fleste bruker baldrian til å sovne fortere, gir det mest mening å ta urten før sengetid. Da risikerer du heller ikke å kjøre bil med baldrian i kroppen. Sjekk emballasjen til det aktuelle produktet og se hvor lenge før sengetid du helst bør ta det.

For tradisjonelle sovemedisiner gjelder det at effekten blir dårligere hvis du bruker det over lengre tid. Om dette også gjelder for baldrian, vites ikke, siden det ikke er undersøkt.Ettersom effekten av baldrian over lengre tid nettopp er ukjent, bør du i det hele tatt bare bruke midlet som hjelp i en kortere periode, for eksempel et par uker.

4 Hvilket baldrian produkt bør jeg velge?


Baldrian kan inntas som dråper, piller eller te, eller du kan tilsette urten i badekaret. Det er vanskelig å gi klare anbefalinger, siden de ulike produktene kan inneholde både mye og varierende mengder baldrian og forskjellige mikrodeler av planten uten at man vet eksakt hvilke stoffer i planten som egentlig har effekt.

Noen ganger brukes også baldrian sammen med andre planter. Forskerne mener at dette kan forklare hvorfor baldrian virker i noen undersøkelser, men ikke i andre. Det ser ut til at en mengde på ett–tre gram helrot (tilsvarende cirka 0,5 gram tørt ekstrakt) er en passe dose.

Hvis du vil være sikker på at et baldrianpreparat er godkjent som naturlegemiddel av Statens legemiddelverk, kan du se etter det såkalte markedsføringstillatelsesnummeret (MT-nr). Det sikrer visse krav til framstilling av produktet, kvaliteten og sikkerheten.

© iStock

5 Kan jeg ta for mye baldrian?


Ja, det kan du, som ved all annen medisin. Du må ofte opp i doser på over 20 gram helrot før det er noen fare på ferde, men bieffekter kan forekomme også ved lavere doser. Det vil ofte være snakk om kvalme og magesmerter.

Tar du en dose på to–tre gram helrot før sengetid, virker ikke baldrian sløvende dagen etterpå, ifølge European Medicine Agency. Du bør imidlertid aldri overskride den anbefalte dosen på det aktuelle produktet.

6 Er det nødvendig å ta et tilskudd med baldrian?


Error in rendering text item widget:

       Hvis du har uro i kroppen eller ikke får sove, kan muligens baldrian hjelpe deg i en kort periode. Det er likevel grunn til å argumentere for at det er mer hensiktsmessig å prøve å håndtere søvnutfordringer uten bruk av legemidler, siden alle føler uro eller sliter med å få sove av og til.

Søvntilskudd kan lett eskalere, og ingen legemidler er helt uten potensielle bivirkninger. Når det gjelder baldrian spesielt, kjenner man ikke langtidseffekten, og dermed heller ikke langtidsbivirkningene. Legemidler som inneholder baldrian, bør under enhver omstendighet [bare brukes av personer over 12 år](https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-summary/valerian-essential-oil-summary-public_da.pdf {"target":"_blank"}%29). 

**LES OGSÅ:** **[Har du uro eller kramper i beina om natta, kan det hende du mangler magnesium](https://iform.nu/sunn-livsstil/forebygging/magnesium-hjelper-det-mot-hodepine)** 
     

7 Er det noen bieffekter ved baldrian?


Noen kan bli kvalme og få magesmerter av baldrian, men de fleste opplever ingen bivirkninger så lenge de holder seg til den anbefalte dosen. Merk likevel at langtidseffektene ikke er kjent.

Pas på med baldrian, hvis du …

 • ... tar medisiner: Preparater som inneholder baldrian, særlig i kombinasjon med andre naturstoffer, som perikon, kan motvirke effekten av visse typer medisiner. Derfor er det viktig at du snakker med legen før du begynner å ta et tilskudd med baldrian.

 • ... prøver å bli gravid, er gravid eller ammer: Plantedeler frarådes alltid, siden man ikke vet nok til at man med sikkerhet kan utelukke fosterskader.

 • ... skal gjennomgå en operasjon: Du bør unngå å ta baldrian senere enn 24 timer før en operasjon, ettersom naturlegemidlet kan forsterke og forlenge effekten av blant annet bedøvelsesmidler.

Kilde: Morten Dahl, spesiallege og forsker

Artikkelen er hentet fra I FORM nr. 3/2022

Newsletter background